Suomen Farmasian opiskelijajärjestöt on mukana toteuttamassa kansallista

Lääkehoidon päivää 19.3.2014

Mikä?
Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jonka tarkoituksena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kiinnittämään huomiota lääkehoitoonsa. Teemapäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa 6.11.2012 sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon aloitteesta teemalla "Tunne lääkkeesi".

Mitä?
Lääke- ja terveysalan toimijat järjestävät lääkehoidon onnistumista tukevia tapahtumia ja yleisöluentoja eri paikkakunnilla Suomessa. Oikea tieto lääkkeistä sekä siitä, miten ja milloin lääke vaikuttaa ja kuinka kauan sitä käytetään, on onnistuneen lääkehoidon perusta.
Myös SFaO on mukana toteuttamassa Lääkehoidon päivää.

Laajemmin teemapäivästä tiedotetaan sen omilla sivuilla: www.laakehoidonpaiva.fi.