Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt: keitä me olemme?


Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt, eli tuttavallisemmin SFaO on vuonna 1980 perustettu Suomen farmasian opiskelijoiden kansallinen järjestö. Tarkoituksenamme on yhdistää kaikkia farmasian opiskelijoita opiskelupaikkaa katsomatta ja ajaa heidän yhteisiä etujaan. SFaO:n jäseniä ovat paikalliset opiskelijajärjestöt YFK (Helsinki), Fortis (Kuopio) sekä Ex Tempore (Turku). Opiskelijoiden on mahdollista vaikuttaa SFaO:n toimintaan näiden jäsenjärjestöjen kautta, tai liittyä SFaO:n henkilöjäseneksi. Henkilöjäsenenä voi olla myös kaksi vuotta farmaseutiksi/proviisoriksi valmistumisen jälkeen.Pyrimme yhdistämään kaikki Suomen farmasian opiskelijat järjestämällä koulutuksellisia mutta myös rennompia tapahtumia kotimaassa. Toiminnallamme edistämme farmasian opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa osallistumalla opiskelijoiden edunvalvontaan sekä itsenäisesti että erilaisten valtakunnallisten ja kansainvälisten työryhmien kautta.

Tarjoamme yhteisiä tapahtumia kaikille suomalaisille farmasian opiskelijoille. Syksyisin järjestämme kaikkia farmasian opiskelijoita yhdistävän SFaO –risteilyn. Lisäksi olemme mukana järjestämässä koulutusseminaareja, esimerkiksi koulutusta ainejärjestötoimintaan sekä terveydenhuoltoalojen opiskelijoiden yhteistä PharMed-seminaaria. Vuoden 2012 kesällä järjestimme ensimmäistä kertaa uuden koulutuksellisen SFaO-kongressin, johon on haettu mallia kansainvälisistä farmasian kongresseista.

Edustamme Suomea farmasian alan kansainvälisessä opiskelijatoiminnassa. SFaO on kansainvälisten järjestöjen, European Pharmaceutical Students' Associationin (EPSA) ja International Pharmaceutical Students' Federationin (IPSF), jäsen. SFaO edustaa Suomea molempien järjestöjen vuosittaisissa kongresseissa ja pyrkii rohkaisemaan opiskelijoita osallistumaan lukuisiin muihinkin kansainvälisiin farmasian opiskelijoiden tapahtumiin.

Kansainvälisyys näkyy muutenkin SFaO:n toiminnassa, sillä meidän kauttamme on mahdollista lähteä ulkomaille harjoitteluun. Olemme mukana sekä IPSF:n Student Exchange Programme että EPSA:n Individual Mobility -projekteissa. Vaihto-ohjelmien kautta suomalaisilla farmasian opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla farmasisteilla on mahdollisuus lähteä tutustumaan ulkomaiden työelämään harjoittelun turvin. Lisäksi on mahdollista olla auttamassa Suomeen saapuvia vaihto-opiskelijoita kaikkina vuodenaikoina. Lisätietoa molemmista projekteista löytyy ”Harjoitteluvaihdot”-osiosta.