ProjektitPharMed-seminaari

SFaO järjesti sarjassaan jo neljännen moniammatillisen PharMed-seminaarin 10. huhtikuuta 2010 Helsingissä yhteistyössä lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitoalan opiskelijoiden kanssa. Päivän aiheena oli aina ajankohtainen potilasturvallisuus ja mitä me terveydenhuollon ammattilaiset voimme tehdä yhdessä sen parantamiseksi.

Seminaari järjestettiin ammattikorkeakoulu Arkadan tiloissa Helsingissä. Mukana seminaarissa oli opiskelijoita kaikilta järjestämässä mukana olleilta aloilta.

Puhujina tapahtumassa olivat:
Taina Mäntyranta - Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö
Karoliina Peltomaa - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasturvallisuusprojektin päällikkö
Saija Leikola - Tohtorikoulutettava Helsingin Yliopiston Farmasian tiedekunnan Sosiaalifarmasian osastolta: Vanhuspotilainen lääkehoidon moniammatillinen kokonaisarviointi
Nora Hiivala - Erikoistuva hammaslääkäri: Suun terveydenhuollon potilasturvallisuus
Anniina Palm - Lääkäri, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen Helsingin alaosaston puheenjohtaja

Päivän päätteeksi käydyn paneelikeskustelun vetäjänä toimi Marja Airaksinen, Helsingin Yliopiston Farmasian tiedekunnan Sosiaalifarmasian professori.

Lisäksi Emilia Kamppari ja Riku Mäkilä Helsingin Yliopistosta esittelivät Moniammatillisuuskyselyn tuloksia: Opiskelijat ja potilasturvallisuuteen panostaminen moniammatillisen yhteistyön kautta.

Luentojen lisäksi seminaarissa käytiin pienryhmissä keskustelua mm. seuraavista aiheista: Potilasturvallisuuteen panostaminen moniammatillisen yhteistyön kautta - opiskelijoiden näkökulma, Potilasturvallisuus kouluuksessa ja Miten eri alojen toimijat näkevät oman (ja toisten) roolin potilasturvallisuudessa.EPSA-workshop

Tapahtuma järjestettiin Helsingissä 12. helmikuuta 2010 ennen YFK:n vuosijuhlia Suomen Apteekkariliiton tiloissa. Tapahtumassa oli EPSA:n toiminnasta puhumassa Anette Aaland Krokaas, IMP-vaihdosta SFaO:n IMP-koordinaattori Katja-Emilia Lillsunde ja lisäksi siellä keskusteltiin opiskelijoiden kansainvälisistä vaikutusmahdollisuuksista. Myös Apteekkariliiton Erkki Kostiainen esitteli liiton toimintaa. Tapahtumaan osallistui runsas määrä helsinkiläisiä ja kuopiolaisia opiskelijoita.

Myös YFK:n vuosijuhlassa 13. helmikuuta 2010 oli runsaasti kansainvälistä edustusta, ja EPSA:n hallituksen puheenjohtaja Tomaso Piaggio piti juhlapuheen.

Koulutus farmasian alan opiskelijajärjestötoimijoille

Tapahtuma järjestettiin Helsingissä 16.-17. tammikuuta 2010.

Kouluttajana toimi EPSA Training Officer Louise Winnecke Jensen, ja paikalla oli edustajia SFaO:n, YFK:n, Fortiksen, FO-Helsingin ja FO-Kuopion hallituksista. Koulutuksen aiheita olivat Communication, Teambuilding, Handover & Sustainability sekä Conflict Management. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestettiin Helsingissä Uudella Ylioppilastalolla ja lauantai-illan rentoutukseksi oli varattu kattosauna Sivistys.