European Pharmaceutical Students' Association

EPSA - eli European Pharmaceutical Students' Association - on Euroopan farmasian opiskelijoiden järjestö. Se on ollut olemassa vuodesta 1982 lähtien ja sillä on 33 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 120 000 jäsentä joka puolella Eurooppaa!

EPSA:n internet-sivut: www.epsa-online.org


-----------------------------------------------------------